Τι είναι η υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα ονομάζουμε την αποτυχία του ζευγαριού να πετύχει μια εγκυμοσύνη όταν έχει τακτικές, στοχευμένες επαφές για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η πιθανότητα ένα φυσιολογικό ζευγάρι να πετύχει εγκυμοσύνη μέσα στον πρώτο μήνα είναι κατά μέσο όρο 20-25%. Το 50% περίπου των ζευγαριών θα επιτύχουν εγκυμοσύνη μέσα στους 3 με 6 μήνες, ενώ το 85% μέσα στους πρώτους 12 μήνες. Από τα παραπάνω ποσοστά γίνεται αντιληπτό ότι 15% περίπου των ζευγαριών αντιμετωπίζει προβλήματα υπογονιμότητας. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για νέα σε ηλικία ζευγάρια χωρίς προβλήματα. Όσο αυξάνεται η ηλικία της μητέρας τόσο τα ποσοστά όσο και οι πιθανότητες για εγκυμοσύνη μειώνονται. Είναι πάντως σημαντικό να εξηγήσουμε στο ζευγάρι ποιες είναι οι γόνιμες ήμερες και τις προϋποθέσεις που μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες μιας εγκυμοσύνης.

Αίτια υπογονιμότητας

Γενικά τα αίτια της υπογονιμοτητας αφορούν προβλήματα που σε ποσοστό 30%-40% περίπου, αφορούν τη γυναίκα, σε διαταραχές του άντρα σε ποσοστό 20-30% και σε διαταραχές και των δύο συντρόφους. Επίσης ας μη ξεχνάμε ότι στο 10-15% των ζευγαριών με πρόβλημα υπογονιμότητας δεν φαίνεται κάποια συγκεκριμένη αιτία και τότε μιλάμε για ανεξήγητη ή ιδιοπαθή υπογονιμότητα. Ένα σημαντικό αίτιο υπογονιμότητας όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι η ηλικία της γυναικάς, καθώς οι σπουδές και η αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης φαίνεται ότι οδηγούν τις γυναίκες να αναβάλουν την ηλικία τεκνοποίησης και της δημιουργίας οικογενείας. Φυσιολογικά η γονιμότητα των γυναικών ελαττώνεται μετά από την ηλικία των 35 ετών. Σαν αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό ζευγαριών παρουσιάζουν υπογονιμότητα λόγω προχωρημένης ηλικίας της γυναίκας.

Προβλήματα υπογονιμότητας στον Άνδρα

Οι κυριότεροι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στη γονιμότητα ενός άντρα είναι Α) πρόβλημα στο σπέρμα από λοιμώξεις, φάρμακα, παλαιά τραύματα στους όρχεις, βλαβερές συνήθειες της καθημερινότητας, κακή διατροφή, χρωμοσωματικες ανωμαλίες, ορμονικά προβλήματα ή άλλες παθήσεις και τέλος λειτουργικές ή άλλες ανωμαλίες.

Προβλήματα υπογονιμότητας στη Γυναίκα

Τα προβλήματα στη γυναικά που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα γονιμότητας μπορεί να προέρχονται από: τις ωοθήκες, τον τράχηλο ή τη μήτρα, ορμονικά αίτια και άλλες παθήσεις του οργανισμού, οι κλειστές σάλπιγγες, η ενδομητριωση, χρωμοσωμικες ανωμαλίες και άλλα πολλά.

Με τη λήψη ενός πλήρους, λεπτομερούς και σωστού ιστορικού αλλά και με την εξέταση μπορούμε να προσανατολιστούμε προς τα πού βρίσκεται το αίτιο της υπογονιμοτητας. Στην προσπάθεια αυτή θα μας βοηθήσουν διάφορες εξετάσεις για να αξιολογήσουμε τόσο την καλή κατάσταση του σπέρματος ή τα αίτια των διαταραχών του, όσο και την καλή κατάσταση της αναπαργωγικης υγείας της γυναικάς ή των προβλημάτων που πιθανά υπάρχουν.

Θεραπεία Υπογονιμότητας 

Σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Οι τρόποι αυτοί μπορεί να είναι φαρμακευτικοί ή και επεμβατικοί και θα μας απαλλάξουν από το πρόβλημα που προκαλεί υπογονιμοτητα. Όταν χρειαστεί, και αφού έχουμε εξαντλήσει κάθε άλλη πιθανή προσπάθεια τότε μπορούμε να κταφυγουμε σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με τα φάρμακα που διαθέτουμε σήμερα τα ποσοστά επιτυχίας μια προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι αρκετά υψηλά. Έτσι, το ζευγάρι με την κατάλληλη βοήθεια από το γιατρό μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον και να κρατήσει σύντομα τα παιδιά που ονειρεύονται να αποκτήσουν στην αγκαλιά τους.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Dr. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ MD, MSc, PhD, IFEPAG
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ | ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 250-254 Τ.Κ 15231 Χαλάνδρι (Αθήνα) | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.