Ο ομφάλιος λώρος ( ή ομφαλίδα) έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέει το έμβρυο με τον πλακούντα. Συνεπώς μέσα από το λώρο μεταφέρεται αίμα και οξυγόνο για να διατηρείται το έμβρυο στη ζωή.

Ο ομφάλιος λώρος μπορεί να παρουσιάσει ορισμένες παθήσεις:

  1. Ιδιαίτερα μεγάλο μήκος, δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν περιτυλίξεις γύρω το λαιμό, τα άνω και κάτω άκρα και τον κορμό του εμβρύου. Συνήθως δεν δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην εγκυμοσύνη, αλλά ίσως δυσκολέψουν τον φυσιολογικό τοκετό.
  2. Ιδιαίτερα μικρό μήκος, μπορεί να μην επιτρέψει την εξέλιξη του φυσιολογικού τοκετού, αφού δεν δίνει την ελευθερία κινήσεων στο έμβρυο για να γεννηθεί, καθώς το συγκρατεί καθηλωμένο μέσα στη μήτρα.
  3. Η μονήρης ομφαλική αρτηρία εμφανίζεται στο 1% των κυήσεων. Η διάγνωση γίνεται με το έγχρωμο Doppler. Είναι πιο συχνή σε δίδυμες κυήσεις και αποτελεί ένδειξη ότι πιθανά υπάρχουν και άλλες συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο. Για το λόγο αυτό, όταν βρεθεί ότι το έμβρυο έχει μονήρη ομφαλική αρτηρία είναι απαραίτητος ένας λεπτομερέστατος έλεγχος ολόκληρης της ανατομίας του εμβρύου και ίσως ακόμα και αμνιοπαρακέντηση για έλεγχο των χρωμοσωμάτων του.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Dr. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ MD, MSc, PhD, IFEPAG
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ | ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 250-254 Τ.Κ 15231 Χαλάνδρι (Αθήνα) | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.