«Για τον εορτασμό του Οκτωβρίου ως μήνα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, η ιστοσελίδα www.γυναικολογος.com προσφέρει σε 3 τυχερές ένα πλήρη έλεγχο μαστού που περιλαμβάνει ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα, κλινική εξέταση με ψηλάφηση μαστού και εκτίμηση-ερμηνεία των αποτελεσμάτων

 

Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

 1. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook (https://www.facebook.com/healthylady.gr) και κάνετε:
  1) Like και Share στο post του διαγωνισμού
  2) Like στη Σελίδα μας.

 

ελεγχος μαστου

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σύγχρονο Μαιευτικό – Γυναικολογικό Κέντρο του Dr. Παναγιώτη Χριστόπουλου, με έδρα την Αθήνα (Μουσών 1 – γωνία Κηφισίας και Κατεχάκη), στο πλαίσιο εορτασμού του Οκτωβρίου ως μήνα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού.
 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλες οι γυναίκες με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, ηλικίας 16-75 ετών, με ανανεωμένη ασφάλεια ΕΟΠΥΥ. Εξαιρούνται οι Συνεργάτες του Γυναικολογικού Κέντρου, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 3. Δώρο είναι 3 πλήρεις έλεγχοι μαστού που περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση στο Γυναικολογικό Κέντρο από τον Μαιευτήρα-Γυναικολόγο Δρ. Παναγιώτη Χριστόπουλο, κατόπιν ραντεβού.  Η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα μαστών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω συνταγογράφησης στον ΕΟΠΥΥ. Η ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα θα γίνονται σε οποιαδήποτε διαθέσιμη Μονάδα του Ομίλου Βιοιατρική. Για το λόγο αυτό η εξαργύρωση της προσφοράς προυποθέτει απαραίτητα το δικαίωμα συνταγογράφησης των παραπάνω εξετάσεων για τη γυναίκα στον ΕΟΠΥΥ. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας www.γυναικολογοσ.com και της σελίδας Facebook του Γυναικολογικού Κέντρου, θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 24:00.
 4. Κάθε ενδιαφερόμενη θα πρέπει να επισκεφτεί τη σελίδα Facebook του Γυναικολογικού Κέντρου (Healthy Lady) και να πατήσει διαδοχικά τα κουμπιά «μου αρέσει», «κοινοποιήστε» στο post του διαγωνισμού και να πατήσει «ακολουθήστε» στην σελίδα.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανά άτομο.
 6. Κάθε έγκυρο μήνυμα συμμετοχής που θα αποστέλλεται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2017 θα λαμβάνει έναν αύξοντα αριθμό συμμετοχής. Η επιλογή των νικητριών θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου 2017 μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με χρήση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών randomnumbergenerator.intemodino.com.
 7. Τα ονόματα των 3 νικητριών θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Facebook και οι ίδιες θα ενημερωθούν με χρήση των στοιχείων που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής, μέσω e-mail αλλά και τηλεφωνικά. Το ονοματεπώνυμο και η ηλικία των νικητριών θα πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και του ατόμου που θα τα επιδεικνύει.
 8. Το Γυναικολογικό Κέντρο θα προσπαθεί να εντοπίσει τις νικήτριες για 10 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που νικήτρια δεν απαντήσει στο e-mail ή στο τηλέφωνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χάνεται το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητριών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση της αποστολής του e-mail. Το Γυναικολογικό Κέντρο oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητριών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν δηλώσει. Σε καμία περίπτωση τα δώρα δεν θα εξαργυρώνονται από τους νικητές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου.
 9. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τις νικήτριες του διαγωνισμού παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του Facebook του Γυναικολογικού Κέντρου, δεν επικοινώνησαν για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Γυναικολογικό Κέντρο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη ή αρνηθούν να παράσχουν τις παραπάνω πληροφορίες ή δεν τις παράσχουν για οποιονδήποτε λόγο εντός της παραπάνω προθεσμίας, τα πρόσωπα αυτά χάνουν το δικαίωμά του σχετικού δώρου και το Γυναικολογικό Κέντρο δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.
 10. Το Γυναικολογικό Κέντρο θα ενημερώσει: (α) όλες τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των προσωρινά αναδειχθέντων νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα του Γυναικολογικού Κέντρου και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του ονοματεπώνυμου της νικήτριας και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τη νικήτρια του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού e-mail. Μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας με τη νικήτρια του διαγωνισμού ο διοργανωτής θα πρέπει να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα της, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του δώρου της.
 11. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται.
 12. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχουσες παραχωρούν το δικαίωμα στο Γυναικολογικό Κέντρο χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 13. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Γυναικολογικού Κέντρου, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.
 14. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.γυναικολογος.com.
 15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. O διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.
 16. Ο διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
 17. Ο διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, τα δώρα και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα www.γυναικολογος.com χωρίς να υποχρεούται να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
 18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 19. Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.γυναικολογος.com και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχουσα με δική της χρέωση.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Dr. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ MD, MSc, PhD, IFEPAG
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ | ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 250-254 Τ.Κ 15231 Χαλάνδρι (Αθήνα) | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.