ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. A Successful Mother and Neonate Outcome for a Woman with Essential Thrombocytosis and FV Leiden Heterozygosity.

  Politou M, Valsami S, Gkorezi-Ntavela I, Telonis V, Merkouri E, Christopoulos P.
  Case Rep Obstet Gynecol. 2016;2016:7041686. doi: 10.1155/2016/7041686. Epub 2016 Mar 31.

 • Focus on BMI and subclinical hypothyroidism in adolescent girls first examined for amenorrhea or oligomenorrhea. The emerging role of polycystic ovary syndrome.

  Nezi M, Christopoulos P, Paltoglou G, Gryparis A, Bakoulas V, Deligeoroglou E, Creatsas G, Mastorakos G.
  J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Jun 1;29(6):693-702. doi: 10.1515/jpem-2015-0312.

 • Safety of anti-tumor necrosis factor therapy during pregnancy in patients with inflammatory bowel disease.

  Androulakis I, Zavos C, Christopoulos P, Mastorakos G, Gazouli M.
  World J Gastroenterol. 2015 Dec 21;21(47):13205-11. doi: 10.3748/wjg.v21.i47.13205.

 • PON1-108 TT and PON1-192 RR genotypes are more frequently encountered in Greek PCOS than non-PCOS women, and are associated with hyperandrogenaemia.

  Paltoglou G, Tavernarakis G, Christopoulos P, Vlassi M, Gazouli M, Deligeoroglou E, Creatsas G, Mastorakos G.
  Clin Endocrinol (Oxf). 2013 Aug;79(2):259-66. doi: 10.1111/cen.12139. Epub 2013 May 11.

 • Sexual delusion in a case of vaginal aplasia after surgical operation for neovagina.

  Melliou H, Daskalopoulou E, Evdokimides I, Gourounti K, Christopoulos P, Kreatsas G, Vaslamatzis G.
  Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(2):239-41.

 • The rs10830963 variant of melatonin receptor MTNR1B is associated with increased risk for gestational diabetes mellitus in a Greek population.

  Vlassi M, Gazouli M, Paltoglou G, Christopoulos P, Florentin L, Kassi G, Mastorakos G.
  Hormones (Athens). 2012 Jan-Mar;11(1):70-6.

 • Obstetric hysterectomy: a review of cases over 16 years.

  Christopoulos P, Hassiakos D, Tsitoura A, Panoulis K, Papadias K, Vitoratos N.
  J Obstet Gynaecol. 2011;31(2):139-41. doi: 10.3109/01443615.2010.536858.

 • European Working Time Directive: Implementation across -Europe and consequences upon training in obstetrics and -gynaecology.

  Pärgmäe P, Martins N, Rodríguez D, Christopoulos P, Werner HM.
  Facts Views Vis Obgyn. 2011;3(1):46-50.

 • Laparoscopic sacrocolpopexy to treat prolapse of the neovagina created by vaginal dilation in Rokitansky syndrome.

  Christopoulos P, Cutner A, Vashisht A, Creighton SM.
  J Pediatr Adolesc Gynecol. 2011 Apr;24(2):e33-4. doi: 10.1016/j.jpag.2010.09.004. Epub 2010 Dec 3.

 • Peroxisome proliferator-activated receptor-γ and -δ polymorphisms in women with polycystic ovary syndrome.

  Christopoulos P, Mastorakos G, Gazouli M, Deligeoroglou E, Katsikis I, Diamanti-Kandarakis E, Panidis D, Creatsas G.
  Ann N Y Acad Sci. 2010 Sep;1205:185-91. doi: 10.1111/j.1749-6632.2010.05647.x.

 • Study of association of IRS-1 and IRS-2 genes polymorphisms with clinical and metabolic features in women with polycystic ovary syndrome. Is there an impact?

  Christopoulos P, Mastorakos G, Gazouli M, Deligeoroglou E, Katsikis I, Diamanti-Kandarakis E, Panidis D, Creatsas G.
  Gynecol Endocrinol. 2010 Sep;26(9):698-703. doi: 10.3109/09513591003649823.

 • Maternal and umbilical resistin levels do not correlate with infant birth weight either in normal pregnancies and or in pregnancies complicated with gestational diabetes.

  Vitoratos N, Dimitrakaki A, Vlahos NF, Gregoriou O, Panoulis K, Christopoulos P, Creatsas G.
  J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Sep;23(9):1019-23. doi: 10.3109/14767050903551459.

 • ENTOG, European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology.

  Martins N, Pärgmäe P, Pavlova E, Rodríguez D, Christopoulos P.
  Facts Views Vis Obgyn. 2010;2(1):59-61.

 • Creation of a neovagina after Creatsas modification of Williams vaginoplasty for the treatment of 200 patients with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome.

  Creatsas G, Deligeoroglou E, Christopoulos P.
  Fertil Steril. 2010 Oct;94(5):1848-52. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.09.064. Epub 2009 Nov 25.

 • The role of genes in the development of Mullerian anomalies: where are we today?

  Christopoulos P, Gazouli M, Fotopoulou G, Creatsas G.
  Obstet Gynecol Surv. 2009 Nov;64(11):760-8. doi: 10.1097/OGX.0b013e3181bea203. Review.

 • Working conditions survey and trainees situation: new approach to auditing the situation of European trainees in obstetrics and gynaecology ten years later.

  Rodríguez D, Christopoulos P, Martins N, Pärgmäe P, Werner HM.
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Dec;147(2):130-4. doi: 10.1016/j.ejogrb.2009.09.020. Epub 2009 Oct 12.

 • Creatsas modification of Williams vaginoplasty: more than 20 years of experience.

  Creatsas G, Christopoulos P.
  Fertil Steril. 2009 Dec;92(6):e61; author reply e62. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.08.047. Epub 2009 Oct 12. No abstract available.

 • The role of genes in the polycystic ovary syndrome: predisposition and mechanisms.

  Deligeoroglou E, Kouskouti C, Christopoulos P.
  Gynecol Endocrinol. 2009 Sep;25(9):603-9. doi: 10.1080/09513590903015619. Review.

 • Anxiety and depression in adolescents with polycystic ovary syndrome and Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome.

  Laggari V, Diareme S, Christogiorgos S, Deligeoroglou E, Christopoulos P, Tsiantis J, Creatsas G.
  J Psychosom Obstet Gynaecol. 2009 Jun;30(2):83-8. doi: 10.1080/01674820802546204.

 • Human papilloma virus molecular profile and mechanisms of cancerogenesis: a review.

  Deligeoroglou E, Christopoulos P, Aravantinos L, Papadias K.
  Eur J Gynaecol Oncol. 2009;30(2):128-32. Review.

 • Proceedings of the XVII and XVIII European meeting of trainees in obstetrics and gynaecology: moving towards European training in obstetrics and gynaecology.

  Nogueira NM, Christopoulos P, Rodriguez D, Macsali F, Pärgmäe P, Werner HM.
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Jul;145(1):27-31. doi: 10.1016/j.ejogrb.2009.04.022. Epub 2009 May 20.

 • Human papilloma virus in adolescence.

  Christopoulos P, Papadias K, Panoulis K, Deligeoroglou E.
  Clin Exp Obstet Gynecol. 2008;35(4):248-51.

 • Early breast cancer diagnosis in Europe, 2007: disastrous exceptions exist.

  Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Domeyer PJ, Christopoulos P, Bramis J.
  Breast J. 2009 Jan-Feb;15(1):101. doi: 10.1111/j.1524-4741.2008.00677.x. No abstract available.

 • Noncanalized horns of uterus didelphys with prolapse: a unique case in a young woman.

  Christopoulos P, Deligeoroglou E, Liapis A, Agapitos E, Papadias K, Creatsas G.
  Gynecol Obstet Invest. 2009;67(3):183-6. doi: 10.1159/000185853. Epub 2008 Dec 18.

 • Genetic variants in TCF7L2 and KCNJ11 genes in a Greek population with polycystic ovary syndrome.

  Christopoulos P, Mastorakos G, Gazouli M, Panidis D, Deligeoroglou E, Katsikis I, Papadias K, Diamandi-Kandarakis E, Creatsas G.
  Gynecol Endocrinol. 2008 Sep;24(9):486-90. doi: 10.1080/09513590802196379.

 • Human papilloma virus: diagnostic, treatment and preventive issues.

  Christopoulos P, Deligeoroglou E, Papadias K, Creatsas G.
  Akush Ginekol (Sofiia). 2008;47(1):35-8. Review.

 • Psychological and behavioural aspects of patients with Turner syndrome from childhood to adulthood: a review of the clinical literature.

  Christopoulos P, Deligeoroglou E, Laggari V, Christogiorgos S, Creatsas G.
  J Psychosom Obstet Gynaecol. 2008 Mar;29(1):45-51. Review.

 • Adnexal torsion in the 10th week of a twin gestation.

  Christopoulos P, Vitoratos N, Chassiakos D, Panoulis K, Papadias K.
  J Obstet Gynaecol. 2007 Jul;27(5):519-20. No abstract available.

 • Maternal age and the duration of the second stage of labor.

  Papadias K, Christopoulos P, Deligeoroglou E, Vitoratos N, Makrakis E, Kaltapanidou P, Tsoukas A, Creatsas G.
  Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1092:414-7.

 • Myomectomy during cesarean section: a safe procedure?

  Hassiakos D, Christopoulos P, Vitoratos N, Xarchoulakou E, Vaggos G, Papadias K.
  Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1092:408-13.

 • Contraception in adolescence.

  Deligeoroglou E, Christopoulos P, Creatsas G.
  Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1092:78-90. Review.

 • Genital mycoplasmas in non-sexually active young females with vaginal discharge.

  Christopoulos P, Deligeoroglou E, Papadias K.
  Int J Gynaecol Obstet. 2007 Apr;97(1):49-50. Epub 2007 Feb 16. No abstract available.

 • Menstrual disorders during adolescence.

  Deligeoroglou E, Tsimaris P, Deliveliotou A, Christopoulos P, Creatsas G.
  Pediatr Endocrinol Rev. 2006 Jan;3 Suppl 1:150-9. Review.

 • Tension-free vaginal tape for elderly women with stress urinary incontinence.

  Liapis A, Bakas P, Christopoulos P, Giner M, Creatsas G.
  Int J Gynaecol Obstet. 2006 Jan;92(1):48-51. Epub 2005 Oct 25.

 • A unique case of descending salpingitis and functioning endometrium in a Müllerian remnant in a woman with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome.

  Deligeoroglou E, Christopoulos P, Creatsas G.
  Fertil Steril. 2005 May;83(5):1547-8.

 • Ultrasound imaging to evaluate Creatsas vaginoplasty.

  Botsis D, Deligeoroglou E, Christopoulos P, Aravantinos L, Papagianni V, Creatsas G.
  Int J Gynaecol Obstet. 2005 Apr;89(1):31-4.

 • Pregnancy and abortion in greek adolescent gynecologic clinics.

  Deligeoroglou E, Christopoulos P, Creatsas G.
  Akush Ginekol (Sofiia). 2004;43 Suppl 4:37-40.

 • Infections of the lower female genital tract during childhood and adolescence.

  Deligeoroglou E, Salakos N, Makrakis E, Chassiakos D, Hassan EA, Christopoulos P.
  Clin Exp Obstet Gynecol. 2004;31(3):175-8. Review.

 • Development of leiomyomas on the uterine remnants of two women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome.

  Deligeoroglou E, Kontoravdis A, Makrakis E, Christopoulos P, Kountouris A, Creatsas G.
  Fertil Steril. 2004 May;81(5):1385-7.

 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

   

  1.       Τερατώματα ωοθήκης: κλινικό-παθολογοανατομική μελέτη 97 περιπτώσεων.
  Παπαδιάς K, Κοντογιάννη-Κατσαρού K, Αργείτης I, Χριστόπουλος Π, Γρηγορίου Ο, Κόνδη-Παφίτη Α.
  Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2005;17(4):285-289.
  Θεματολογία                 : Γυναικολογική Ογκολογία

  2.       Εξωωοθηκικά Μυλλέρειου τύπου κυστικά νεοπλάσματα της γυναίκας. 
  Παπαδιάς Κ, Δανιηλίδου Κ, Αργείτης Ι, Χριστόπουλος Π, Σαλάκος Ν, Κόνδη-Παφίτη Α.
  Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2006;18(2); 69-74.
  Θεματολογία                 : Γυναικολογική Ογκολογία 

  3.       Αγγειοκεράτωμα αιδοίου: μια σπάνια καλοήθης εξεργασία που μακροσκοπικά μιμείται καρκίνωμα.
  Παπαδιάς Κ, Κοντογιάννη Α, Χριστόπουλος Π, Αργείτης Ι, Γρηγορίου Ο, Κόνδη-Παφίτη Α.
  Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2006;18(1):29-32.
  Θεματολογία                 : Γυναικολογία

  4.       Ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα εφήβων με σύνδρομο Turner: από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.
  Χριστόπουλος Π, Λάγγαρη Β, Δεληγεώρογλου Ε, Χριστογιώργος Σ, Παπαδιάς Κ.
  Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2007;19(2):129-137.
  Θεματολογία                 : Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία

  5.       Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων: Διάγνωση, πρόληψη και θεραπευτικά πρωτόκολλα.
  Χριστόπουλος Π, Ταβερναράκης Γ, Δεληγεώρογλου Ε, Παπαδιάς Κ.
  Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2007;19(2):139-145.
  Θεματολογία                 : Γυναικολογική Ογκολογία

  6.       HPV: στοιχεία επιδημιολογίας και μοριακής βιολογίας.
  Χριστόπουλος Π, Ταβερναράκης Γ, Δεληγεώρογλου Ε, Παπαδιάς Κ.
  Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην. 2007;19(1):61-70.
  Θεματολογία                 : Γυναικολογική Ογκολογία

  7.       Ο ρόλος των γονιδίων στο Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών: προδιάθεση και μηχανισμοί.
  Κουσκούτη Χ, Κουστένη Ε, Χριστόπουλος Π, Δεληγεώρογλου Ε.
  Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής. Ιουλ-Σεπτ 2008;7(3):225-234.
  Θεματολογία                 : Γυναικολογική Ενδοκρινολογία

  8.       Εκτίμηση της ψυχολογικής λειτουργικότητας εφήβων με σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και σύνδρομο Rokitansky.
  Λάγγαρη Β, Χριστογιώργος Σ, Διαρεμέ Σ, Χριστόπουλος Π, Δεληγεώρογλου Ε, Τσιάντης Ι, Κρεατσας Γ.
  Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία. Φθινόπωρο 2008;10(2):9-21.
  Θεματολογία                 : Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία

  9.       Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με σχιζοφρένεια παρανοειδούς τύπου και σύνδρομο Rokitansky.
  Δασκαλοπούλου Ε.Γ, Μέλλιου Ε, Βαλσαματζής Γ, Κρεατσάς Γ, Χριστόπουλος Π, Σολδάτος Κ.
  Ψυχιατρική . 2006;17 (Παράρτημα 1): p. 240, # ΑΑ-22.
  Θεματολογία                 : Γυναικολογία – Ψυχιατρική 

  10.     Επίπεδα  της ομοκυστεΐνης στο πλάσμα γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη κύησης.
  Βιτωράτος Ν, Παπαδιάς Κ, Πανουλής Κ, Χριστόπουλος Π, Κρεατσάς Γ. 
  Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία. 2007:2(1);12.
  Θεματολογία                 : Μαιευτική

  11.     Οξεία σκωληκοειδίτιδα και κύηση: αναδρομική μελέτη εξαετίας.
  Χιντιπάς Η, Βραχνής Ν, Χριστόπουλος Π, Βιτωράτος Ν, Μπότσης Δ.
  Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία. 2007:2(1);153.
  Θεματολογία                 : Μαιευτική

   

  Β. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

  α. Μονογραφίες

  1.       Συσχέτιση πολυμορφισμών στα γονίδια PPAR-γ και PPAR-δ με τo μεταβολισμό της γλυκόζης, την αντοχή στην ινσουλίνη και τις αναπαραγωγικές ορμόνες σε Ελληνίδες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
  Αθήνα 2007.

  2.       Συσχέτιση σημειακών πολυμορφισμών στα γονίδια PPARγ, PPARδ, IRS-1, IRS-2, και INRS με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών.
  Αθήνα, 2009.

  β. Συντονιστής Έκδοσης Βιβλίων 

  1.       HPV, Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων.
  Π.Χριστόπουλος: Συντονιστής.
  Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006.

  2.       PCOS: Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών.
  Π.Χριστόπουλος: Συντονιστής.
  Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

   

  γ. Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Ανάπτυξη κακοηθών νεοπλασιών μετά την νεφρική μεταμόσχευση.

  Στο: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2002. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», Κεφάλαιο 11, σελ. 246-252.
  Αθήνα, 2002.

   

  1. Επείγουσες περιπτώσεις στη Γυναικολογία και Μαιευτική.

  Στο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», σελ. 137-140.
  Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.
  2η Έκδοση –  Αθήνα, 2004.

   

  1. Τοκετός.

  Στο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», σελ. 137-140.
  Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.
  2η Έκδοση –  Αθήνα, 2004.

   

  1. Εμβρυϊκή υποξία.

  Στο: «ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ», σελ. 117.
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Αρεταίειο Νοσοκομείο.
  Αθήνα, 2007.

   

  5.       Γυναικολογικές και μαιευτικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική γυναικολογία.
  Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
  Αθήνα, 2009 (υπό έκδοση).

   

  6.       Λειτουργική αιμορραγία της μήτρας στην εφηβεία.
  Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
  Αθήνα, 2009 (υπό έκδοση).

   

   

  7.       Λειτουργικές κύστεις ωοθηκών.
  Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
  Αθήνα, 2009.

   

  8.       Αθλητική αμηνόρροια.
  Σαλάκος Ν, Χριστόπουλος Π.
  Στο: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ», του Αναπλ. Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου.
  Αθήνα, 2009.

  Pin It

  γυναικολογος

  Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ MD, MSc, PhD, IFEPAG
  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Μουσών 1, 11524 Αθήνα (κόμβος Κηφισίας και Κατεχάκη) | Τ.: 210 6919219 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  210 6919 219